,,Czad i Ogień”- Ostrzegamy w Szczecinku,,Czad i Ogień”- Ostrzegamy w Szczecinku,,Czad i Ogień”- Ostrzegamy w Szczecinku

,,Czad i Ogień”- Ostrzegamy w Szczecinku

 

Skąd się bierze czad ( tlenek węgla )

I dlaczego jest tak niebezpieczny? 

 

jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Powstaje w wyniku niepełnego spalania spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania. Może to wynikać z braku dopływu świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej regulacji palnika gazowego, a także przedwczesnego zamknięcia paleniska pieca lub kuchni. Jest to szczególnie groźne w mieszkaniach, w których okna są szczelnie zamknięte lub uszczelnione na zimę. Czad powstaje także często w czasie pożaru. Niebezpieczeństwo zatrucia wynika z tego, że tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym. W układzie oddechowym człowieka tlenek węgla wiąże się z hemoglobiną 250 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu. Stwarza to poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał albo nawet natychmiastowa śmierć.

Co zrobić, aby uniknąć

zatrucia (zaczadzenia)?

 

Podstawową przyczyną zatruć są zamknięte, szczelne okna, brak wentylacji, wady urządzeń grzewczych i kominowych . Powoduje to powstawanie tlenku węgla w procesie niepełnego spalania paliwa i utrudnia odpływ spalin. Tyle spalin wypłynie przez komin ile świeżego powietrza napłynie do pomieszczenia z zewnątrz. Zatem przede wszystkim należy zapewnić możliwość stałego dopływu świeżego powietrza do paleniska (pieca gazowego, kuchenki gazowej, kuchni węglowej lub pieca) oraz swobodny odpływ spalin.

 

Co zrobić, aby uniknąć zatrucia (zaczadzenia)?

 

 • Uchylić okno w mieszkaniu gdy korzysta się z jakiegokolwiek źródła ognia (pieca gazowego z otwartą komorą spalania, kuchenki gazowej lub węglowej),
 • Nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,
 • Zadbać o drożność przewodów spalinowych i wentylacyjnych,
 • Nie dokonywać podłączenia urządzeń grzewczych do przewodów kominowych bez wymaganej opinii kominiarskiej,
 • Przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczelności przewodów kominowych, ich systematyczne czyszczenie oraz sprawdzanie występowania dostatecznego ciągu powietrza,

 

 

 • Co najmniej raz w roku zlecić profesjonalnej firmie kominiarskiej kontrolę przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,
 • Przeprowadzać okresowe czyszczenie przewodów kominowych, a także usuwać sadzę zgromadzoną w osadniku pieców węglowych,
 • Użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta: kontrolować stan techniczny urządzeń grzewczych
 • Nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca
  i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem;
  w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie
 • W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne
  w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
 • Systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu, bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki,
 • Często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien.

 

W trosce o własne bezpieczeństwo, warto rozważyć zamontowanie w domu

czujki dymu i gazu.

 

Koszt zamontowania takich czujek jest niewspółmiernie niski do korzyści, jakie daje zastosowanie tego typu urządzeń. Dla własnego bezpieczeństwa zamontuj czujnik wykrywający tlenek węgla w pomieszczeniach, w których masz urządzenia grzewcze (nie dotyczy urządzeń grzewczych elektrycznych).

 

Poszkodowani w wyniku zatrucia
tlenkiem węgla w Polsce
2010-2016

Statystyka zdarzeń z tlenkiem węgla na terenie powiatu szczecineckiego

W latach 2012 - 2016

 

Gaśnica – zanim przyjedzie straż pożarna !!!!

Prawo nie nakazuje posiadania gaśnicy w mieszkaniu, ale dbając o własne bezpieczeństwo, warto ją mieć. Właściwie użyta, skutecznie ugasi pożar w zarodku.

 • Zadbaj o to, by Twoja gaśnica zawsze była sprawna. Nie rzadziej niż raz na rok zleć profesjonalistom jej przegląd i konserwację. Wszystkie czynności konserwacyjne muszą być potwierdzone indywidualną cechą aktualizacji tzw. kontrolką.

Gaśnica w mieszkaniu

 • Do zabezpieczenia mieszkania najlepiej wybierz gaśnicę oznaczoną symbolami ABC (do kuchni z symbolem F);
 • Przy ich rozmieszczaniu powinny być spełnione następujące warunki:
 • odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m,
  • do gaśnicy powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.

Zabezpiecz swój dom