Bezpieczne Ferie Zimowe 2018

 Bezpieczne Ferie Zimowe 2018

 

 

W dniu 18 stycznia 2018 roku na jeziorze Trzesiecko w miejscowości Szczecinek odbyły się pokazy – ćwiczenia pn. „Bezpieczne Ferie Zimowe 2018”. Głównym celem pokazów-ćwiczeń było przedstawienie dzieciom przebywającym na feriach zimowych  zagrożeń występujących podczas korzystania z zamarzniętych akwenów wodnych.

 

W pokazach uczestniczyło łącznie 85 dzieci - z Przedszkola Publicznego im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinku, ze Szkoły Podstawowej w Parsęcku oraz dzieci przebywające na obozie piłkarskim w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior.

 

Ćwiczenia zostały zarejestrowane przez szczecineckie media. Dzięki temu akcja zostanie nagłośniona w lokalnej prasie oraz na antenie lokalnej telewizji.

 

 

 

Opracowanie: asp. Mirosław Śledź  

 

Zdjęcia: mł. asp. Łukasz Staciwa