Przejście na zaopatrzenie emerytalne mł. bryg. Krzysztofa Smukowskiego

 Przejście na zaopatrzenie emerytalne mł. bryg. Krzysztofa Smukowskiego

 

28 lutego 2019 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Szczecinku odbyło się uroczyste pożegnanie ze służbą odchodzącego na zaopatrzenie emerytalne mł. bryg. Krzysztofa Smukowskiego.

Mł. bryg. Krzysztof Smukowski – z pożarnictwem związany jest od ponad  

31 lat. W dniu 1 września 1987 roku rozpoczął służbę kandydacką w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu, po ukończeniu której przez miesiąc pełnił służbę w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Od 1 września 1989 roku pełni służbę w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Szczecinku, później w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku.

Na początku służby zajmował stanowisko dowódcy sekcji, następnie zastępcy dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Z dniem 1 marca 1995 roku Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie powołał go na stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Szczecinku, które zajmował do ostatniego dnia służby.

Przez cały okres służby w strukturach pożarniczych dał się poznać jako strażak szanujący mundur i dobre imię służby, dbający o tradycje pożarnicze, stojący na straży dyscypliny służbowej, a także bezpieczeństwa kilku pokoleń szczecineckich strażaków.

Dowodząc działaniami ratowniczymi wykazywał się wysokimi umiejętnościami kierowania zespołem. W trudnych sytuacjach zachowywał równowagę, nie ulegał presji, 

co przekładało się na podejmowanie szybkich i trafnych decyzji.

Mł. bryg. Krzysztof Smukowski przez wiele lat pełnił funkcję nieetatowego kierownika szkoleń prowadzonych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku dla strażaków-ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych 

z terenu powiatu szczecineckiego.

Za szczególne zaangażowanie w wykonywanie czynności służbowych wielokrotnie nagradzany przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku. 

Odznaczony Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej.

Wyrażając uznanie za dotychczasową rzetelną służbę mł. bryg. Krzysztofa Smukowskiego, życzę satysfakcji z dobrze spełnionego obowiązku, siły i wytrwałości w realizacji planów na przyszłość, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Opracowanie: st. asp. Marta Bakalarz 

Zdjęcia: st. sekc. Mateusz Markuszewski