Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa oraz przygotowanie ksrg do sezonu zimowego 2019/2020.

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa oraz przygotowanie ksrg do sezonu zimowego 2019/2020.

 

21 listopada 2019 r. w  Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku odbyło się spotkanie organizowane w ramach kampanii społecznej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”. Jest to  ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

 

Podczas spotkania poruszono następujące zagadnienia:

 

-  Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

 

-  Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

 

-  Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

 

Kolejnym tematem spotkania było przygotowanie ksrg do sezonu zimowego 2019/2020.

 

Spotkanie to miało na celu:

 

  1. Opracowanie wspólnego wykazu zasad wykorzystania specjalistycznego sprzętu będącego w dyspozycji zarządców dróg i innych instytucji dla wsparcia działań ratowniczych w zakresie dotarcia do osób będących w stanie nagłego zagrożenia życia w sytuacji nieprzejezdności szlaków komunikacyjnych lub miejsc trudno dostępnych w warunkach zimowych.
  2. Omówienie dostępności sprzętu oraz konieczność oszacowania jego możliwości ratowniczych w przypadku wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych podczas sezonu zimowego.
  3. Oszacowanie stopnia przygotowania do organizacji pomocy humanitarnej w zakresie:

 

-  transportu i dostarczania środków do życia dla ludności w warunkach braku przejezdności szlaków drogowych i kolejowych;

 

-  zapewnienia zasilania w energię elektryczną obiektów ważnych dla funkcjonowania Państwa lub występującego zagrożenia życia i zdrowia;

 

-  organizacji czasowego zakwaterowania ewakuowanej ludności;

 

-  przygotowania i dostarczenia gorących napojów oraz posiłków uwiezionym
w samochodach/pociągach lub przyjętych na czasowe zakwaterowanie.

 

  1. Omówienie dostępności jednostek ochrony przeciwpożarowej do materiałów pędnych oraz określenie alternatywnych źródeł ogrzewania strażnic.                            

 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych, zarządcy nieruchomości, przedstawiciele korporacji kominiarskich oraz instytucji samorządowych.

 

Opracowanie: mł. kpt. Mirosław Śledź  

 

Zdjęcia: mł. ogn. Tadeusz Kiljanek