Przejście na zaopatrzenie emerytalne st. kpt. Genowefy Dembińskiej

Przejście na zaopatrzenie emerytalne st. kpt.  Genowefy Dembińskiej

 

21 lutego 2020 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Szczecinku odbyło się uroczyste pożegnanie ze służbą odchodzącej na zaopatrzenie emerytalne st. kpt.  Genowefy Dembińskiej.

St. kpt. Genowefa Dembińska – z pożarnictwem związana jest od ponad  

22 lat. W dniu 1 maja 1997 roku rozpoczęła służbę w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku na stanowisku stażysta, gdzie następnie zajmowała stanowiska: referent, młodszy technik. Ostatnio pełniła służbę na stanowisku głównego księgowego.

Przez cały okres służby w strukturach pożarniczych dała się poznać jako funkcjonariusz odpowiedzialny, zdyscyplinowany, dyspozycyjny, uczciwy, szanujący mundur i dobre imię służby. Podczas realizacji zadań z zakresu finansów komendy wykazywała się systematycznością, skrupulatnością i cierpliwością. Często z własnej inicjatywy podejmowała działania zmierzające do usprawnienia pracy na zajmowanym stanowisku służbowym.

Wielokrotnie nagradzana za szczególne zaangażowanie w wykonywanie czynności służbowych przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku. Wyróżniona nagrodą pieniężną Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej za szczególne zaangażowanie oraz inicjatywę w realizacji zadań służbowych.

Odznaczona Srebrnym Medalem za długoletnią służbę, Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa, oraz Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”.

Wyrażając uznanie za dotychczasową rzetelną służbę st. kpt. Genowefy Dembińskiej, życzę jej satysfakcji z dobrze spełnionego obowiązku, siły i wytrwałości w realizacji planów na przyszłość, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Opracowanie:  st. asp. Marta Bakalarz 

Zdjęcia: mł. asp. Adrian Tadych