DYSTRYBUCJA ŚOI DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

 

W dniach 27 i 28 sierpnia br. w godzinach południowych do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku dotarł transport środków ochrony indywidualnej z Agencji Rezerw Materiałowych, który został  rozdysponowany przez funkcjonariuszy  PSP jak i OSP do placówek oświatowych zgodnie ze złożonymi wcześniej zamówieniami na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Środki dezynfekujące zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego posłużą do wyposażenia klas, korytarzy oraz innych miejsc przeznaczonych na pobyt dzieci i młodzieży szkolnej

 Opracowanie: mł. kpt. Mirosław Śledź  

Zdjęcia: asp. Łukasz Staciwa.