Ćwiczenia pod kryptonimem ,, Szkoła 2016"

  • Drukuj

 Ćwiczenia pod kryptonimem ,, Szkoła 2016"

W dniu 22 września 2016 roku w Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku zorganizowała ćwiczenia pod kryptonimem „Szkoła 2016”. Ćwiczenia aplikacyjno – sztabowe rozpoczęły się o godzinie 1000 w siedzibie szczecineckiej komendy, natomiast ćwiczenie taktyczno –  bojowe przeprowadzono w obiekcie Zespołu Szkół nr 6 im. Stanisława Staszica. Scenariusz ćwiczeń zakładał, że na lekcji chemii uczniowie przeprowadzili doświadczenie z ciekłym azotem. W wyniku gwałtownej reakcji uszkodzeniu uległ szklany pojemnik, w którym przechowywany był kwas siarkowy. Wskutek rozbicia pojemnika z kwasem uczniowie doznali licznych ran ciętych oraz oparzeń. Celem ćwiczeń było zapoznanie i sprawdzenie przygotowania do działań ratowniczych jednostek OSP z KSRG i spoza systemu, sprawdzenie stopnia przygotowania szkoły do przeprowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczej, jak również sposobami prowadzenia ewakuacji osób i mienia.

Opracowanie: st. sekc. Staciwa Łukasz, zdjęcia: kpt. Piotr Kiczuk