Ćwiczenia ,, SUCHA 2010"

 

ĆWICZENIE TAKTYCZNO ? BOJOWE POD KRYPTONIMEM ?SUCHA 2010?

 

W dniu 18 czerwca 2010 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku we współpracy z Regionalną Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku i Nadleśnictwem Połczyn przeprowadziła na terenie Nadleśnictwa Połczyn ćwiczenie taktyczno ? bojowe pod kryptonimem ?SUCHA 2010?. Scenariusz ćwiczenia zakładał powstanie dwóch ?pożarów lasu? w odstępie jednej godziny w odl. około 18 km.

 

Do likwidacji ?pożarów? zostało zadysponowanych 11 pojazdów gaśniczych plus lekki samochód gaśniczy z Nadleśnictwa Połczyn. W działaniach gaśniczych brali również udział strażacy z terenu powiatu świdwińskiego i białogardzkiego w ramach pomocy sąsiedzkiej oraz helikopter gaśniczy stacjonujący w m. Kołacz. Na terenie ćwiczenia byli obecni pracownicy Urzędu Gminy Grzmiąca, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku, Nadleśniczy i pracownicy Nadleśnictwa Połczyn oraz Pan Wiesław Kostrzewa reprezentujący RDLP w Szczecinku.

 

Celem ćwiczenia było:

 

?      doskonalenie prowadzenia działań ratowniczych podczas pożarów leśnych,

 

?      ocena nośności dróg pożarowych, miejsc zatokowych do mijania i zawracania w korelacji do mas pojazdu oraz walorów techniczno-eksploatacyjnych pojazdów PSP i OSP,

 

?      praktyczna ocena przystosowania punktów czerpania wody do pożaru,

 

?      sprawdzenie współpracy pomiędzy ościennymi komendami powiatowymi w ramach ?pomocy sąsiedzkiej?,

 

?      sprawdzenie skuteczności lokalizacji pożarów z dostrzegalni przeciwpożarowych,

 

?      sprawdzenie procedur dysponowania oraz danych operacyjnych zawartych w ?Powiatowym Planie Ratowniczym? oraz ?Sposobach postępowania na wypadek powstania pożaru lasu na terenie Nadleśnictwa Połczyn?,

 

?      doskonalenie umiejętności działania i współdziałania dowódców OSP, strażaków PSP ze służbami i instytucjami współdziałającymi przy pożarach na terenach lasów RDLP,

 

?      doskonalenie współdziałania jednostek straży pożarnej z personelem Lasów Państwowych, Policją, Wójtem Gminy Grzmiąca oraz załogą śmigłowca gaśniczego,

 

?      sprawdzenie środków alarmowania i łączności (dowodzenia i współdziałania) pomiędzy współuczestniczącymi siłami i środkami,

 

?      sprawdzenie umiejętności utrzymywania łączności pomiędzy KDR, a poszczególnymi odcinkami bojowymi.


Ćwiczenia obserwowali słuchacze kursu ?Szkolenie podstawowe strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej? z Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Pożarniczego w Bornem Sulinowie.

 

Podsumowanie ćwiczenia po kilku godzinnych działaniach w upalnym dniu, zostało przeprowadzone na terenie Leśnictwa w Krosinie w trakcie którego zostały wypracowane następujące wnioski:

 

?      jako doraźne punkty czerpania wody należy wykorzystać małe rzeczki po spiętrzeniu lustra wody za pomocą worków jutowych wypełnionych ziemią,

 

?       droga pożarowa nr 50 nie spełnia warunków w zakresie drogi pożarowej, gdyż nie ma nawierzchni ?twardej?, podłoże stanowi nawierzchnia piaszczysta, brak jest mijanek. Kierujący Działaniem Ratowniczym z uwagi na w/w warunki nie zdecydował się na wprowadzenie samochodu gaśniczego ? cysterny do miejsca pożaru. Proponujemy poddanie drogi nr 50 remontowi, poprawa walorów trakcyjnych drogi umożliwi optymalny dojazd pojazdów pożarniczych do pożaru,

 

?       pilotowanie zespołów pojazdów pożarniczych przez pracowników Lasów Państwowych lub Policję na miejsce pożaru zapewnia właściwą organizację działań ratowniczo-gaśniczych w kompleksach leśnych,

 

?       Racjonale jest zbudowanie na drodze pożarowej nr 53 przez rzekę Perznica mostu pozwalającego na szybkie ?przerzucenie? pojazdów pożarniczych w najbardziej prawdopodobne miejsca powstania pożaru Nadleśnictwa, skróci to swobodny rozwój pożaru o 15 minut.