Ćwiczenia zespół szkół nr 6

Ćwiczenia w Zespole Szkół nr 6 im. Stanisława Staszica w Szczecinku

 

W dniu 24 października 2011 roku o godz. 1110 Powiatowe Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku zostało powiadomione o pożarze pomieszczeń w obiekcie Zespołu Szkół nr 6 im. Stanisława Staszica przy ul. Stanisława Staszica w Szczecinku.

 

Na miejsce pożaru udały się zastępy strażackie oraz st. kpt. K. Smukowski ? Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Szczecinku. Pożar był ?reżyserowany? za pomocą dymu scenicznego na holu głównym szkoły ? były to kolejne ćwiczenia personelu w obiekcie użyteczności publicznej, gdzie scenariusz ćwiczenia zakładał powstanie pożaru pomieszczenia pracowni szkolenia praktycznego oraz brak wyjścia pracownika szkoły, który w trakcie gaszenia pożaru gaśnicami nie wyszedł z pomieszczenia.

 

Personel szkoły zgodnie z zasadami określonymi w ?Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego?? wykonał wszystkie czynności związane z powiadomieniem instytucji o powstałym pożarze, przeprowadził ewakuację uczniów oraz inne czynności organizacyjne. Przybyli po 7 minutach strażacy z tutejszej komendy powiatowej przeprowadzili rozpoznanie, przeszukali pomieszczenia oraz wyewakuowali osobę przybywającą w strefie zadymionej. Po ugaszeniu ?pożaru? strażacy zapoznali się z rozkładem pomieszczeń, wyjściami ewakuacyjnymi, umiejscowieniem hydrantów oraz wyłączników prądu w obiekcie i terenie. Ostatnim elementem ćwiczenia taktyczno-bojowego było podsumowanie ćwiczenia z kierownictwem szkoły w obecności przedstawiciela wydziału reagowania kryzysowego powiatu.

Foto. st. kpt. K. Smukowski; autor tekstu st. kpt. J. Szeligowski KP PSP w Szczecinku, woj. zachodniopomorskie