Ćwiczenia w przedszkolu

Ćwiczenia w przedszkolu

 

W dniu 26 kwietnia 2012 roku o godz. 1000 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku przeprowadziła ćwiczenie taktyczno-bojowe na terenie Przedszkola Publicznego im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinku przy ulicy Księżnej Elżbiety.

 Czternaście dni przed ćwiczeniem praktycznym służba kontrolno-rozpoznawcza tutejszej komendy powiatowej przeprowadziła kontrolę w instytucji, zadaniem której było stwierdzenie stanu faktycznego wykonania obowiązków zarządcy obiektu, tj.: Stan przygotowania obiektu do ewakuacji, Ocena stanu techniczno-eksploatacyjnego ważnych instalacji technicznych w obiekcie tj. instalacja energetyczna, kominowa, wentylacyjna, Zgodność danych zawartych w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego z obiektem, Stan wyposażenia w podręczny sprzęt gaśniczy.

Przy użyciu urządzenia do wytwarzania dymu scenicznego realizowano scenariusz powstania ewentualnego pożaru w pomieszczeniu gospodarczym w piwnicy obiektu, wytworzony dym przemieszczał się do jednego z dwóch wyjść ewakuacyjnych.

Ekipa rozjemców po wykonaniu symulacji zagrożenia pożarowego oceniała prawidłowość przebiegu ewakuacji dzieci wraz  z personelem z obiektu zgodnie z zapisami zawartymi w ?Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego? dla Przedszkola.

W dniu ćwiczenia w obiekcie przebywało 60 dzieci plus personel.                        

Po przybyciu zastępów ratowniczych, kierująca procesem przebiegu ewakuacji Pani Dyrektor Przedszkola Publicznego im. Kornela Makuszyńskiego przekazała dla Kierującego Działaniem Ratowniczym informację o przebiegu ewakuacji i podjętych działaniach.

Podczas ćwiczenia sprawdzono praktycznie drogi dojazdowe oraz możliwość ustawienia podnośnika bezpośrednio przy obiekcie.  

Ćwiczenia obserwowali dziennikarze z lokalnych mediów.

 

Foto. i autor tekstu  -  st. kpt. J. Szeligowski, KP PSP w Szczecinku, woj. zachodniopomorskie