Historia

40 lat ZSP w Szczecinku

Na pierwszym skrawku naszych ziem wyzwolonych spod okupacji hitlerowskiej organizowano ochronę przeciwpożarową samorzutnie i według przedwojennych przepisów. Już w sierpniu 1944 r. pracowały straże pożarne i powiatowi instruktorzy pożarnictwa w województwie lubelskim, części białostockiego i warszawskiego. 22 listopada 1944 r. w resorcie Administracji Państwowej powołano Głównego Inspektora Pożarnictwa generała brygady inż. Eugeniusza Doeringa. Główny Inspektorat organizował oddziały pożarnictwa w urzędach wojewódzkich i referaty w starostwach.

 

Czytaj więcej: Historia