e-learning

  • Drukuj

Uruchomienie platformy e-learningowej dla strażaków ochotników

W ramach realizacji projektu ?Wioska internetowa?, z inicjatywy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego oraz firmą Optoland opracowany został program szkoleniowy dla strażaków ratowników OSP. Materiał szkoleniowy zamieszczony jest na platformie internetowej co pozwala na naukę i poznanie treści przewidzianych programami  bez kłopotliwych wyjazdów do często oddalonych od miejsca zamieszkania ośrodków szkoleniowych. Każdy członek OSP może zapoznać się z tym materiałem. Jest to doskonała okazja aby w ramach samokształcenia strażacy OSP powtórzyli sobie wiadomości z zakresu ratownictwa i użycia sprzętu p-poż, a nowo przyjęci strażacy ? ochotnicy opanowali wiedzę z tego zakresu. Krótka prezentacja materiału szkoleniowego.

W tym celu wystarczy w komputerze podłączonym do Internetu uruchomić dowolną przeglądarkę internetową i w pasku adresowym wpisać adres www.platforma.wint.pl. Po  pojawieniu się ekranu startowego platformy, po prawej stronie, w oknie ?Zaloguj się?  w okienku ?KOD? należy wpisać ośmio cyfrowy kod swojej OSP uzyskany z Zarządu właściwego Oddziału Gminnego i nacisnąć ?ENTER?. W przypadku podległości OSP pod Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP, otrzymują one kod z tego Zarządu. Sposób pozyskania kodów przez Zarządy pokazano w końcowej części niniejszej informacji.

1. Instrukcja logowania do platformy e-learningowej

 

 

       >>>>>>>>>>>>>>Kliknij na ikonę u dołu<<<<<<<<<<<<