22 października 2007

Szczecinek, dnia 22 października 2007 r.

 

Komisja Przetargowa w dniu 22 października 2007 r. działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z póź. zm.) unieważnia postępowanie przetargowe pt." Rozbudowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Jednostki ratowniczo - Gaśniczej w Szczecinku - etap I" realizowane w trybie przetargu nieograniczonego.

 

UZASADNIENIE


W prowadzonym postępowaniu złożono 1 ofertę przetargową. Kwota oferty wynosi 3 194784,21 zł, natomiast kwota jaką zamawiający może przeznaczyć i zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 2 814205,34 zł. W związku z tym, kwota oferty przekracza kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podjęto decyzję o unieważnieniu postępowania.

 

Załączniki:

1. Unieważnienie przetargu na rozbudowę i modernizację budynku administracyjno-garażowego Komendy Powiatowej PSP w Szczecinku oraz modernizacja budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Szczecinku >> ...<<

2. Poprawki omyłek rachunkowych >> ... <<

3. ZP - 12 >> ... <<