28 stycznia 2008

Szczecinek, dnia 28 stycznia 2008 r.

 

Komisja Przetargowa w dniu 28 stycznia 2008 r. działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z póź. zm.) unieważnia postępowanie przetargowe pt." Rozbudowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Jednostki ratowniczo - Gaśniczej w Szczecinku - etap I" realizowane w trybie przetargu nieograniczonego.

 

UZASADNIENIE


W prowadzonym postępowaniu złożono 1 ofertę przetargową. Kwota oferty wynosi 3 018744,28 zł, natomiast kwota jaką zamawiający może przeznaczyć i zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 2 723194,07 zł. W związku z tym, kwota oferty przekracza kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podjęto decyzję o unieważnieniu postępowania.

 Załącznik :
1. Zbiorcze zestawienie ofert
2. Unieważnienie Przetargu PT-2370/01/08

   

 

 

Przetarg PT-2370/2/08 - Dostawa samochodu osobowego straży pożarnej na bazie samochodu dostawczego - 1szt.