Telefon 112

Informacja o numerze 112 

Numer alarmowy 112 już działa, w związku z tym , Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku przypomina:

          Docelowo całą obsługę numeru alarmowego 112 będzie realizować Państwowa Straż Pożarna przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego. W związku z tym, że obsługa tego numeru wymaga wprowadzenia zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych proces ten może potrwać jakiś czas, jak ma to miejsce w Europie Zachodniej. W chwili obecnej PSP będzie obsługiwać numer alarmowy 112 z sieci telefonicznej stacjonarnej. Zgłoszenia z sieci komórkowych nadal będą docierać do stanowisk Policji.

         Numer alarmowy 112 jest numerem do wykorzystania w momencie, kiedy osoba zgłaszająca zdarzenie nie jest w stanie określić zagrożenia a jego likwidację przypisać konkretnej służbie i do niej zadzwonić np.: 


* tel. 997 Policja - włamanie, kradzież, rozbój itp.
* tel. 998 Straż Pożarna - pożar, powódź, wypadek itp. 
* tel. 999 Pogotowie Ratunkowe - zachorowanie, urazy, utrata przytomności, 

                czyli wszystkie sprawy  związane ze stanem naszego zdrowia.

 

          Te trzy numery alarmowe będą obowiązywały nadal, równorzędnie z numerem 112. Możliwość określenia zagrożenia i zatelefonowanie do konkretnej służby zdecydowanie skróci czas interwencji. Namawiamy wszystkich potrzebujących pomocy, aby nadal korzystali z numerów alarmowych 997, 998, 999. Lawinowy napływ zgłoszeń po 1 września na numer alarmowy 112 może spowodować blokadę łącz. Bardzo ważną rzeczą jest również to, aby nie sprawdzać działania numeru alarmowego 112. Gdyby każdy z nas chciał sprawdzić działanie numeru 112 to ktoś, kto rzeczywiście znajdzie się w potrzebie może się po prostu nie dodzwonić. 

          Centrum Powiadamiania Ratunkowego a co za tym idzie stanowiska poszczególnych służb wyposażone jest w rejestrator rozmów i identyfikację numeru telefonu osoby dzwoniącej. Takie rozwiązanie ma służyć właściwej i jak najszybszej reakcji na dany rodzaj zagrożenia, ale i gromadzenia informacji oraz identyfikacji złośliwych i fałszywych zgłoszeń.

Dyspozytorzy Centrów Powiadamiania Ratunkowego w ramach unijnego programu będą przechodzić kursy językowe, tak, aby przygotować się na możliwość odebrania zgłoszenia od osoby obcojęzycznej. Proces przygotowania dyspozytorów będzie jednak rozłożony w czasie. Przypominamy również podstawowe zasady, o których należy pamiętać, gdy zgłaszamy zdarzenie. W momencie, gdy dodzwonimy się na jeden z numerów alarmowych podajmy poniższe informacje i wszystkie inne, o które zapyta dany dyspozytor:

* Co się dzieje - rodzaj zdarzenia,
            * Lokalizację, miejsce zdarzenia,
            * Imię i nazwisko oraz numer telefonu, z którego dzwonimy,
            * Informację o osobach poszkodowanych - ilości i ich stanie,
            * Występujących zagrożeniach dla sąsiednich obiektów oraz ludzi

Jeśli jesteśmy w stanie określić najlepszy dojazd do miejsca zdarzenia lub występujące ewentualnie utrudnienia to również podajmy taką informację. Podanie tych informacji trwa jedną chwilę a przyspiesza dojazd i interwencję właściwych służb o wiele minut.